top of page
Life coaching

Life Skills

مهارتهای زندگی

بزرگسالان آسان تر شد

همه ما چیزهایی داریم که احساس می کنیم کمی برای آنها آماده نیستیم. این دوره برای کمک به شما برای آماده شدن برای کار و همچنین هر چیزی که زندگی به شما می اندازد ایجاد شده است.

موضوعات عبارتند از:

  • دریافت شماره پرونده مالیاتی و ABN

  • با استفاده از MyGov

  • بودجه و برنامه ریزی مالی

  • درک اعتبار

  • مهارت های ارتباطی

  • مد و استایل

  • یافتن مکانی برای زندگی

  • مهارت های اولیه کامپیوتر

  • تهیه رزومه

  • بهداشت و تغذیه


به علاوه برخی از مهارت های مفید در اطراف خانه از جمله تعمیر و نگهداری اولیه خانه و ماشین.

جزئیات دوره

10 پنجشنبه، شروع

24 فوریه

هر زمان که بخواهید ثبت نام کنید

10 صبح تا 3 بعد از ظهر

bottom of page