top of page

اطلاعات ثبت نام

Bass Coast Adult Learning در تلاش است تا یک محیط آموزشی آزادانه و دلپذیر برای همه ایجاد کند. ما مشکلات یا ناتوانی مالی، جسمی، ذهنی، یا شخصی را مانعی برای تحصیل نمی‌دانیم و با همه برای رسیدن به اهدافشان همکاری می‌کنیم.

Fees-Icon.png

هزینه ها امتیازات و لغو

کلیه دوره های این مرکز دارای هزینه می باشد. هزینه ها از قبل پرداخت می شود - حداکثر یک هفته قبل از شروع، یا یک بازی پرداخت امضا و توافق شده است.
از دانش آموزانی که در دوره آموزشی معتبر شرکت می کنند خواسته می شود که با بیانیه هزینه ها موافقت کرده و امضا کنند.

 

برنامه های پرداخت برای اکثر دوره ها در دسترس است.

چاپ مجدد گواهی های گم شده ممکن است مستلزم هزینه باشد.
امتیازات هزینه در اکثر دوره های دارای کارت امتیازی معتبر Centrelink موجود است.
حداقل تعداد برای همه دوره ها اعمال می شود.

Refund-Policy-Icon.png

سیاست بازپرداخت

اگر دوره ای توسط BCAL لغو شود، شرکت کنندگان به طور کامل بازپرداخت خواهند کرد.
انصراف شرکت کننده تا سه (3) روز قبل از تاریخ شروع دوره منجر به بازپرداخت کامل وجه می شود، اما اخطار کوتاهتر از سه (3) روز ممکن است هزینه های اداری را به همراه داشته باشد.
تا زمانی که هزینه ها به طور کامل پرداخت نشده باشد، گواهی اعطا نخواهد شد.

After-Hours-Icon.png

دوره بعد از ساعت کاری

دانشجویانی که بعد از ساعات کاری منظم در این جلسه شرکت می کنند، لطفاً مطمئن باشند که اقدامات امنیتی کافی در محل وجود دارد. کارکنان تا زمانی که همه دانش‌آموزان را ترک نکنند در محل می‌مانند. بدون دوره در BCAL  بیش از 8 ساعت در روز اجرا می شود و هیچ دوره ای زودتر از ساعت 8 صبح شروع نمی شود یا دیرتر از ساعت 10 شب به پایان می رسد.

می خواهید ببینید ما چه چیزی را ارائه می دهیم؟

bottom of page