top of page

اطلاعات شغلی

این بخش اطلاعاتی را برای کمک به شرکت کنندگان در یافتن شغل و کارفرمایان در یافتن کارمندان ارائه می دهد. دارای تبلیغات برای فرصت های شغلی فعلی و قالب های قابل دانلود است.  

لطفا اگر پیشنهاد بیشتری برای این بخش دارید با ما در میان بگذارید. 

به عنوان مثال، الگوی مورد علاقه شما برای رزومه.  

 

برای کمک به سایر جویندگان کار می توانیم الگوهای بیشتری را به صفحه اضافه کنیم.

لطفا ایمیل بزنید: ccwt@bcal.vic.edu.au

نحوه درخواست شغل

لطفا این قالب رزومه رایگان را از این لینک دانلود کنید.
حقوق و مسئولیت های کارگری در استرالیا
  • به Gippsland معاملات و کار اطلاعات شورای ب ooklet .
  • برای اطلاعات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت های کارگری در استرالیا،  لطفا این لینک را کلیک کنید
bottom of page