top of page

ارائه دهندگان خدمات

ارائه دهندگان خدمات زیر می توانند در یافتن شغل و ارتباط با جامعه کمک کنند. افراد می توانند مستقیماً با این سرویس تماس بگیرند یا در برنامه CCWT ثبت نام کنند تا درباره دسترسی به خدمات زیر اطلاعات بیشتری کسب کنند.
 

مرکز مهارت ها و مشاغل در Tafe Gippsland

مرکز مهارت ها و مشاغل از طریق راهنمایی، مشاوره و پشتیبانی از فرصت های شغلی و آموزشی، نوشتن رزومه و آماده سازی مصاحبه پشتیبانی می کند.

جزئیات تماس:
 

https://www.tafegippsland.edu.au/service/skills_and_jobs_centre#enquiries

تلفن: 1300 282 317
پست الکترونیک:
  skillsjc@tafegippsland.edu.au

خدمات سلامت جامعه Latrobe

اشتغال در جامعه  برنامه اتصال دهنده ها

 

این برنامه رایگان با هدف کار با افراد دارای پیشینه چند فرهنگی و خانواده های آنها (از جمله جوانان) برای حمایت از آنها در یافتن آموزش و اشتغال در سراسر منطقه Gippsland است.

 

لطفا برای مطالعه بیشتر در مورد این برنامه روی این لینک کلیک کنید.

bottom of page