NDIS HOSPITALITY

اگر شما یک شرکت کننده NDIS هستید و به حرفه ای در مهمان نوازی علاقه مند هستید، ممکن است واجد شرایط برنامه BCAL Ability CAFE باشید. ورود به برنامه در آموزش صبح چهارشنبه ما آغاز می شود، شما یک گواهینامه II در مهمان نوازی را طی 12 ماه در کافه آموزشی ما تکمیل می کنید. 
در طول برنامه یک ساله، در آموزش های حین کار و آمادگی کار شرکت خواهید کرد. همچنین ممکن است انتخاب کنید که آموزش های بیشتری را در جلسات توسعه مهارت های زندگی، جلسات رفاه و جلسات آشپزخانه باغ BCAL انجام دهید. این برنامه ها برای افزایش مشارکت جامعه، بهبود رفاه و استقلال و توسعه مهارت های کاری قابل انتقال طراحی شده اند.
 

 

BCAL از همه شرکت‌کنندگان می‌خواهد که قبل از شروع آموزش، یک قرارداد خدمات با مرکز منعقد کنند.

 

ما می‌توانیم به شرکت‌کنندگان NDIS خود مدیریت و برنامه‌ریزی شده خدمات ارائه دهیم و بسته به اهداف شما، از طریق Core یا Capacity ایجاد فاکتور کنیم.

 

جلسات حداکثر 1:5 برگزار می شود.