تعطیلات آخر هفته در باغ های غذا باز

شنبه 19 و یکشنبه 20 فوریه 2022
10 صبح تا 4 بعد از ظهر

5 دلار برای هر نفر در هر باغ یا 20 دلار برای همه باغ ها (بچه ها رایگان)
بلیط در Trybooking
https://www.trybooking.com/BTVWB موجود است

یک آخر هفته فوق‌العاده برای بازدید از باغ‌های پرورش غذا در باس کوست و یادگیری نحوه ایجاد باغ‌های خود.

بازدیدها ممکن است شامل جوجه ها، زنبورها و پرورش دهندگان پرشور باشد - به شما هشدار داده شده است!

اطلاعات بیشتر در دسترس است
www.basscoastediblegardens.com
فیس بوک:  BassCoastEdigleGardens
یا ایمیل: bceg@bcal.vic.edu.au