Child Playing

معرفی

اوایل کودکی

دوره آموزش در دوران کودکی

این دوره جدید مهارت های مطالعه را به طور خاص برای افرادی ارائه می دهد که به دنبال ثبت نام در آموزش ابتدایی دوران کودکی با هدف کار در مراقبت از کودکان، مهدکودک ها یا به عنوان دستیار معلم هستند.


موضوعات عبارتند از:


یک مرکز آموزش دوران کودکی – آشنایی با چیدمان، نقش‌ها، روال‌ها و برخی الزامات اداری.


ایمنی – بهداشت مواد غذایی، آلرژی ها و نیازهای غذایی خاص، کمک های اولیه و فوریت ها، حوادث و فرم های گزارش حادثه.


سلامت و تندرستی - استراحت و خواب، تغذیه، یادگیری از طریق بازی، و ثبت مشاهدات.


آگاهی های فرهنگی - شمول فرهنگی، آگاهی فرهنگی، آگاهی فرهنگی بومیان، و برخورد با سوالات دشوار.


روابط و ارتباطات - ایجاد روابط مثبت با فرزندان، خانواده ها و همکاران.


وظایف اداری - نگهداری سوابق، گزارش نویسی، وظیفه مراقبت، سیاست ها و رویه ها.

جزئیات دوره

پنجشنبه ها و جمعه ها

10:00 صبح تا 3:30 بعد از ظهر

شروع از 6 اردیبهشت
هزینه:
  150 دلار (مجموع 120 دلار)