top of page

ارتباطات جامعه

این بخش اطلاعاتی درباره گروه‌های اجتماعی محلی و ارائه‌دهندگان خدمات ارائه می‌دهد که می‌توانند به مردم کمک کنند تا در باس کوست احساس خوش‌آمدگویی کنند.  خلاصه ای از هر گروه و اطلاعات تماس وجود دارد. اگر می‌خواهید یک گروه اجتماعی یا ارائه‌دهنده خدمات را به این بخش اضافه کنید، لطفاً به ما ایمیل بزنید ccwt@bcal.vic.edu.au

bottom of page